artykuł nr 21

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z...

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

artykuł nr 22

Informacja dotycząca zgłoszeń przez komitety...

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z...

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych