artykuł nr 16

Komunikat Rejonowe Komisja Wyborcza nr 30 w...

o powołaniu komisji

artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Kłomnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

artykuł nr 18

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie podziału gmina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść w załączniku.

artykuł nr 19

Informacja dotycząca samodzielnego zgłaszania...

dotycząca samodzielnego zgłaszania swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej

artykuł nr 20

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej...

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego