artykuł nr 6

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu:...

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu: Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

artykuł nr 7

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA  KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019R ZWANEGO DALEJ „ PROJEKTEM UCHWAŁY” STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR, 1 DO ZARZĄDZENIA.