artykuł nr 6

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów

artykuł nr 7

Konkurs Ofert na Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego w Zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej