artykuł nr 36

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z...

w sprawie informacji o ilości mieszkańców

artykuł nr 37

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

artykuł nr 38

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

artykuł nr 39

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13...

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast