artykuł nr 1

Oferta organizacji pozarządowej złożona poza...

W dniu 02.05.2018r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kłomnicach. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.t. ”Działanie na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”.