artykuł nr 1

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI ...

Informacja o zakończonych konsultacjach społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu...

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz z...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odb...

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa ...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Michałów Rudnicki oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Michałów Rudnicki/wieś/ na nazwę Michałów /wieś/ oraz zmiany nazwy i rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów Rudnicki /wieś/.

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały...

ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sptawie zmiany Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017