artykuł nr 6

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektor d/s kadr w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1/2 etatu.

artykuł nr 7

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Zawadzie. Szczegóły w Zarządzeniu nr 74/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

artykuł nr 8

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowicach

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowicach. Szczegóły w Zarządzeniu nr 73/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

artykuł nr 9

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku. Szczegóły w Zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

artykuł nr 10

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektor d/s kadr w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1/2 etatu.

Wójt Gimny Kłomnice ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektor  d/s kadr w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze ½ etatu.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 70/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2017