artykuł nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załączniki do umowy: zaktualizowany harmonogram, kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opis poszczególnych działań

artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2017

artykuł nr 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku

artykuł nr 4

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku

artykuł nr 5

Nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty...

Nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2017.