artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert- tryb małych zleceń

artykuł nr 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert- tryb małych zleceń

artykuł nr 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży p.t. " Harcerska wycieczka"

artykuł nr 4

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert