artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-2/2016

Budowa zespołu usługowego w zakresie: stacja paliw płynnych z LPG, budynków handlowo-usługowych oraz myjni samochodowej, na działce o numerze ewid. 8/3 położonej w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej.

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-1/2016

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice