artykuł nr 6

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

 Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie. Szczegóły w Zarządzeniu nr 90/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 czerwca 2016 roku.

artykuł nr 7

Nabór na wolne stanowisko pracy: referent/kasjer...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent/kasjer

artykuł nr 8

Informacja z przeprowadzonego naboru na wolne...

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent d/s obsługi Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego w Urzędzie Gminy Kłomnice ogłoszonego Zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.04.2016 r. i załącznikiem Nr. 1 do w/w Zarządzenia.

artykuł nr 9

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko...

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kłomnice naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr24/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dn. 15.02.2016r. do przeprowadzenia postępowania konkursowego przystąpiła w dniu 1.03.2016r. o godzinie 14:00 do I etapu naboru, który to etap został uzupełniony o spotkanie Komisji w dniu 7.03.2016r. o godzinie 8:50.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice