artykuł nr 6

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016