artykuł nr 16

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

artykuł nr 17

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 04...

dotycząca wyznaczenia na obszarze Gminy Kłomnice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł nr 18

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

o prawie do uzyskania informacji o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. przez osoby niepełnosprawne.

artykuł nr 19

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.

W załczniku zamieszczmy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Państwowa Komisja Wyborcza - odnośnik do strony