artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23...

dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Kłomnice.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany składu osobowego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Strażnicy OSP Nieznanice, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kłomnicach, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U.Nr 21 poz.112 z późn. zm.)zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych na terenie Gminy Kłomnice w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. odbędzie się w dniu 7 października 2015r. (środa) o godzinie 15.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice. Obecność obowiązkowa.