artykuł nr 6

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (wschodnia część działek)."

artykuł nr 7

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary, na działce o nr ewid. 171, obręb Konary”