artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-4/2015

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786 Przebudowa mostu w m. Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 drogi powiatowej nr 1024S”

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-3/2015

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”.

artykuł nr 3

Decyzja o środwiskowych uwarunkowaniach DŚ-2/2015

Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91

artykuł nr 4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-1/2015

Zbieranie, składowanie i transport odpadów na działce 2143/1, 2143/2, 2145/3 w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 159.