artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko...

Wójt Gminy Kłomnice na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Kłomnice unieważnia nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt „ As” w Jamrozowiźnie ogłoszony w dniu 04.09.2015 r.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór

na stanowisko: Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie

artykuł nr 3

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne...

Stanowisko pracy: główny specjalista ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne...

Stanowisko pracy: inspektor w ds.księgowości podatkowej i wymiaru w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu.

artykuł nr 5

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na...

Wymiar etatu: 1 Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony – 2 lata w pełnym wymiarze czasu Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury Kłomnice ul. Częstochowska 96