artykuł nr 6

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice;