artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu...

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy...

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontar...

artykuł nr 4

Projekt zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji...

Projekt zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.

artykuł nr 5

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/. Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnic...