artykuł nr 1

11. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.

artykuł nr 3

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia...

Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91

artykuł nr 4

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia...

Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91

artykuł nr 5

7. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia...

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032".