artykuł nr 1

Decyzja nakazująca usuniecie odpadów

Usuniecie odpadów powstałych w związku z prowadzona działalnością, polegajacą na sprzedaży hurtowej odpadów i zlomu.

artykuł nr 2

Decyzja nakazująca usunięcie odpadów

Usuniecie odpadów powstałych w związku z prowadzona działalnością usługową.

artykuł nr 3

Decyzja o umorzeniu postępowania

Realizacja ogrodu zoologicznego w miejscowości Rzerzęczyce na działce nr ewid. 10094, 9546, obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-3/2014

Uruchomienie punktu skupu zlomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Adamów, gmina Kłomnice przy ul. Skrzydlowskiej 12, działka nr ewid. 1179, obręb Adamów.

artykuł nr 5

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-2/2014

Sortowanie i składowanie metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Zdrowa ul.Kłomnicka 85A.