artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, do realizacji na działce nr ewid.: 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary, gm. Kłomnice

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...

Budowa fermy brojlerów składającej się z 4 kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 61/4, 61/6, 62/2, 63/2 we wsi Zawada gm. Kłomnice

artykuł nr 3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze świeżego mięsa i gotowych produktów wędliniarskich).

artykuł nr 4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-9/2013

Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Garnek przy ul. Głównej 5, na działce nr ewid. 118/20, obręb ewid. Garnek.

artykuł nr 5

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-8/2013

Uruchomienie w pomieszczeniach gospodarczych istniejącej nieruchomości mieszkalnej warsztatu naprawy samochodów na działce nr ew. 190/1, obręb 1 Bartkowice, przy ul. Wąskiej 12, Bartkowice, 42-270 Kłomnice