artykuł nr 6

4/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu, składowaniu, odzysku i transporcie odpadów.

artykuł nr 7

3/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa budynku produkcyjno- magazynowego wraz z zapleczem socjalnym.

artykuł nr 8

2/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przedsięwzięcie pn. "Elektrownia fotowoltaiczna Garnek"

artykuł nr 9

1/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących kolektorów słonecznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo- kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacją transformatorową.

artykuł nr 10

14/2012 wniosek o wydanie decyzji o...

Budowa fermy brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.