artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach ul. Strażacka 18, 42-270 Kłomnice

artykuł nr 2

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 WÓJT...

artykuł nr 3

NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W RZERZĘCZYCACH W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

artykuł nr 4

NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W NIEZNANICACH W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012”