artykuł nr 6

Wykaz miejscowości i ulic Gminy Kłomnice

Wykaz miejscowości i ulic Gminy Kłomnice

artykuł nr 7

Wykaz nazw ulic Gminy Kłomnice

Wykaz miejscowości i ulic Gminy Kłomnice