artykuł nr 1

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru...

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych

artykuł nr 2

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie...

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 3

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

artykuł nr 4

Wykaz numerów i przebiegu dróg gminnych

Wykaz numerów i przebiegu dróg gminnych

artykuł nr 5

Rejestr działek stanowiących własność Gminy...

Rejestr działek stanowiących własność Gminy Kłomnice