artykuł nr 1

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2011 GMINY...

w sprawie przekazania przez Gminę Kłomnice zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie gminy

Dostępne kategorie:
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013