artykuł nr 1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24 października 2011 roku do 4 listopada 2011 roku do godz. 14.30. W wyniku konsultacji społecznych w w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższym jej posiedzeniu.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 24 października 2011r i będą trwać do 4 listopada 2011r do godz. 14.30.