artykuł nr 6

Realizacja zadania publicznego z pominięciem...

W dniu 23.08.2011 roku Klub Sportowy „WARTA” Zawada złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Propagowania sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Kłomnic.

artykuł nr 7

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE Z POMINIĘCIEM ...

W dniu 05.07.2011 r została złożona oferta przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania Festynu Sportowo- Rekreacyjnego- Dni Sportu w Rzerzęczycach w okresie 30-31.07.2011 r.

artykuł nr 8

Realizacja zadania publicznego z pominięciem...

W dniu 05.07.2011 roku Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania XX Festynu Sportowo- Rekreacyjnego Dni Sportu w Rzerzęczycach w okresie 30- 31.07.2011 r.

artykuł nr 9

INFORMACJA O OFERCIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO...

Oferta organizacji pozarządowej złożona poza otwartym konkursem ofert.