artykuł nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z...

W dniu 26.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „WARTA” ZAWADA. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. ”Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectw Zawada.

artykuł nr 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

W dniu 26.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „WARTA” ZAWADA na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. „Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, ...

artykuł nr 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

W dniu 18.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Rzeki Wielkie. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w...

artykuł nr 4

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

W dniu 05.10.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod tytułem „Dofinansowanie klubu sportowego uczestniczącego w klasie okręgowej i drużyn młodzieżowych” .

artykuł nr 5

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

W dniu 07.05.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Fundację im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Garnku.