artykuł nr 21

11_Obwiedzczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul Łakowej w Kłomnicach

artykuł nr 22

10_Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. wydania decyzji o śtodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Kłomnice - Rudniki od km 71+908 do km 79+940 od lm 80+117 do km 87+485 i od km 88+055 do km 88+450

artykuł nr 23

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy...

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice na lata 2009-2016 - projekt

artykuł nr 24

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy...

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłomnice na lata 2009-2016 - projekt

artykuł nr 25

9_ obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Kłomnicach