artykuł nr 1

2_raport oceny oddziaływania na środowisko

Budowa stacjonarnego gminnego PZON w Kłomnicach

artykuł nr 2

1_raport oceny oddziaływania na środowisko

Przebudowa drogi powiatowej 1029S DK-91 Kłomnice – Pacierzów – Karczewice - Garnek DW 786 na długości 7 910 mb (gmina Kłomnice)