artykuł nr 1

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (zachodnia część działek).

artykuł nr 2

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (wschodnia część działek).

artykuł nr 3

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary, na działce o nr ewid. 171, obręb Konary”.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

Uruchomienie punktu składowaniu i sortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych, w miejscowości Zdrowa, ul. Kłomnicka 85A, do realizacji na działce nr ewid.: 444, obręb Zdrowa.

artykuł nr 5

Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy brojlerów składającej się z 4 kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 61/4, 61/6, 62/2, 63/2 we wsi Zawada gm. Kłomnice

Dostępne kategorie:
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice
Rok 2024 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2023 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie
Udział społeczeństwa
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Inne informacje