artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej