artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminne Biblioteki Publicznej