artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury