artykuł nr 46

3. Postanowienie - wpis nr 3

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

3

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

budowa okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz
z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kłomnice, przy ul. Częstochowskiej.

3

Znak sprawy

UG7638/8-5/06/07

4

Data wydania

14.03.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P. Cezary Wilk, zam. Kłomnice, ul. Częstochowska 28A

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 3/2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak

 

 

 

artykuł nr 47

Decyzja - wpis nr 3

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

3

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Tapicerowanie gotowych szkieletów krzeseł
i mebli do siedzenia (warsztat tapicerski)
w Nieznanicach, ul. Mstowska 1, 42-270 Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/10-6/06/07

 

4

Data wydania

12.03.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P. Aneta Szymczyk, Al. Jana Pawła II 76/78 m 29, 42-200 Częstochowa

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

DŚ – 3 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak

 

 

 

artykuł nr 48

2. Postanowienie - wpis nr 2

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

2

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu.

3

Znak sprawy

UG7638/9-9/06/07

4

Data wydania

15.02.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

Gmina Kruszyna,

ul. Kościuszki 1, 42-282 Kruszyna

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 2 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak

 

 

 

artykuł nr 49

1. Postanowienie - wpis nr 1

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

1

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Tapicerowanie gotowych szkieletów krzeseł
i mebli do siedzenia (warsztat tapicerski)
w Nieznanicach, ul. Mstowska 1,42-270 Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/10-3/06/07

 

4

Data wydania

23.01.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P. Aneta Szymczyk

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 1 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak

 

 

artykuł nr 50

Decyzja - wpis nr 2

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

2

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa stacji kontroli pojazdów z zapleczem socjalno – biurowym w miejscowości Lipicze, przy ul. Stawowej 5

3

Znak sprawy

UG.7638/7-6/2006

 

4

Data wydania

10.01.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P.P.H.U. „RUDEX” s.c. Anita i Ryszard Śpiewak

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

DŚ – 2 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak