artykuł nr 26

Decyzja DŚ - 12/2007

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu na warsztat samochodowy z jednym stanowiskiem naprawczym na działce nr ewidencyjny 228 obręb Rzeki Wielkie

artykuł nr 27

14. Postanowienie o koniecznosci sporzadzenia...

Rozszerzenie zakresu dotychczasowej działalności ? produkcja artykułów spożywczych, keczupu i majonezów, przetwórstwo warzyw i owoców o produkcje konserwowych warzyw i owoców

artykuł nr 28

11. Postanowienie o konieczności wykonania...

Budowa elektrowni wiatrowej NORDTANK o mocy max 130 kW o wysokości całkowitej do 36m na działce numer 1222 w miejscowości Skrzydlów

artykuł nr 29

10.Postanowienie o konieczności wykonania raportu...

Budowa 3 szt elektrowni wiatrowych MICON - 250 o mocy max 250KW o wysokości całkowitej do 45m na działce nr ewid 1687 w miejscowości Skrzydlów

artykuł nr 30

Decyzja DŚ-10/2007

adaptacja hal magazynowych i ich rozbudowie z przeznaczeniem na pomieszczenia produkcyjne galanterii drewnianej zlokalizowanych w Kłomnicach przy ul. Zachodniej 7