artykuł nr 21

3 -Postanowienie o konieczności sporządzenia...

Skup złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Konary

artykuł nr 22

2 -Postanowienie o konieczności sporządzenia...

lokalizacja modułu LPG do tankowania samochodów osobowych na terenie istniejącej stacji paliw płynnych w miejscowości Garnek

artykuł nr 23

1 -Postanowienie o konieczności sporządzenia...

przystosowanie istniejącego budynku magazynowego do przetwórstwa drewna wraz z urządzeniami oraz zapleczem socjalnym działka 315, 313/5 w Zawadzie

artykuł nr 24

Decyzja DŚ - 14/2007

Przebudowa mostu tymczasowego na obiekt inżynierski klasy A w ciągu drogi powiatowej nr 1029 w km 8+020 w miejscowości Garnek, gmina Kłomnice

artykuł nr 25

Decyzja DŚ -13/2007

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kłomnicach przy ul. Południowej, Wrzosowej Brzozowej i Sosnowej