artykuł nr 16

1 - postanowienie o braku konieczności...

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Garnek, działka numer ewid 569 - Sławomir Żurek

artykuł nr 17

Decyzja DŚ 1/2009

Budowa stacji obsługi pojazdów (montażu i naprawy ogrzewań, klimatyzacji i tachografów) w miejscowości Lipicze

artykuł nr 18

6 - postanowienie o konieczności sporządzenia...

Przebudowia uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK ? 91 Zberezka ? Zawada i nr 1032 S ? Zawada ?Konary - Pacierzów, gmina Kłomnice

artykuł nr 19

5 - postanowienie o braku konieczności...

Uzupełnienie skupu metali kolorowych o makulaturę, szkło, plastik, złom stalowy w miejscowości Rzerzęczyce przy ulicy Ogrodowej

artykuł nr 20

4-Postanowienie o braku konieczności...

budowa stacji obsługi pojazdów w miejscowości Lipicze przy ulicy Kłomnickiej