artykuł nr 11

Decyzja DŚ - 4/2009

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK ? 91 Zberezka ? Zawada i nr 1032 S ? Zawada ?Konary - Pacierzów, gmina Kłomnice

artykuł nr 12

Decyzja DŚ-3/2009

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Garnek

artykuł nr 13

3/2009 postanowienie o konieczności...

Przebudowa i remont dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej i Ogrodowej w miejscowości Konary

artykuł nr 14

Decyzja DŚ 2/2009

mintaż modułu LPG do tankowania samochodów osobowych na terenie istniejącej stacji paliw płynnych przy ulicy Rolniczej w miejscowości Garnek, na działce numer ewid. 118/13 - PHU Placzynski

artykuł nr 15

2 - postanowienie o braku konieczności...

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Rzeki Małe, działka numer ewid. 777- Sławomir Żurek