artykuł nr 6

Decyzja DŚ-7/2009

Zagospodarowanie części działki dla potrzeb prowadzenia skupu odpadów (metali kolorowych, złomu, plastiku, szkła, papieru) w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 7

5/2009 postanowienie o braku konieczności...

Zagospodarowanie części działki dla potrzeb prowadzenia skupu odpadów dla potrzeb prowadzenia skupu odpadów (metali kolorowych, złomu, plastiku, szkła, papieru) w miejscowości Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa

artykuł nr 8

Decyzja DŚ 6/2009

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice

artykuł nr 9

4/2009 postanowienie o braku potrzeby...

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice, gmina Kłomnice

artykuł nr 10

Decyzja DŚ-5/2009

Budowa siłaowni wiatrowej w miejscowości Rzeki Małe numer ewid. działki 777 - P. Sławomir Żurek