artykuł nr 1

1/2011 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia...

Rozbudowa istniejącej rozlewni płynnego gazu propan i propan-butan na działce o numerze ewidencyjnym 31/1 k.m. 1 obręb Bartkowice

artykuł nr 2

8/2009 postanowienie o braku konieczności...

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 2x200 RLM z adaptacją technologii typowej opartej na reaktorze SBR w Nieznanicach na działce o numerze ewid. 526/36 km.2

artykuł nr 3

7/2009 postanowienie o braku konieczności...

Budowa siłowni wiatrowej VESTAS o mocy 2,0 MW na działce numer ewidencyjny 484 w miejscowości Zdrowa

artykuł nr 4

6/2009 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia...

Przebudowa drogi powiatowej 1029S DK-91 Kłomnice Pacierzów Karczewice Garnek DW 786 na długości 7910 mb gmina Kłomnice

artykuł nr 5

Decyzja DŚ-8/2009

Przebudowa i remont dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej i Ogordowej w miejscowości Konary, gmina Kłomnice