artykuł nr 1

6/2009 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 2x200 RLM z adaptacją technologii typowej opartej na reaktorze SBR w miejscowości Nieznanice na działce nr ewid 5269/36, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

5/2009 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa 1 szt elektrowni wiatrowej VESTAS o mocy 2,0 MW o wysokości całkowitej 141 m na działce nr ewid 484 w miejscowości Zdrowa gmina Kłomnice

artykuł nr 3

4/2009 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Przebudowa drogi powiatowej 1029 S DK-91 Kłomnice Pacierżów Karczewice Garnek DW 786 na długości 7 910 mb, Gmina Kłomnice

artykuł nr 4

3/2009 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zagospodarowanie części działki dla potrzeb prowadzenia skupu odpadów (metali kolorowych, złomu, plastiku, szkła, papieru) w miejscowości Rzerzęczyce przy ulicy Ogrodowej na działce numer ewid. 9622.

artykuł nr 5

2/2009 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Rzeki Wielkie - P. Michał Ślęzak