artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2022

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2021

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2020

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2019

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2018