artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2019

W załączniku:

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Pana Adama Śliwakowskiego

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Mizera

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Lara

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Dąbrowskiej

Oświadczenie majątkowe Pani Anity Stępień

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Worwąg

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2018

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2017

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2016

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2015