artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2020

W załączniku:
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Pana Adama Śliwakowskiego
Oświadczenia majątkowe Pani Bożeny Lara
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Dąbrowskiej
Oświadczenia majątkowe Pani Barbary Mizera
Oświadczenia majątkowe Pana Dawida Smolarek

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2019

W załączniku:

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Pana Adama Śliwakowskiego

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Mizera

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Lara

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Dąbrowskiej

Oświadczenie majątkowe Pani Anity Stępień

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Worwąg

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2018

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2017

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2016