artykuł nr 1

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2010

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2010

artykuł nr 2

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2009

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2009

artykuł nr 3

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.12.08

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.12.08: 83 806 990,87

artykuł nr 4

Dług publiczny Gminy wg stanu na 31.12.08

Dług publiczny Gminy wg stanu na 31.12.08: - 5 829 724,-

artykuł nr 5

Dług publiczny urzędu wg stanu na 31.12.04

Dług publiczny urzędu wg stanu na 31.12.04: - 4 447 367,-