artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe pracowników Gminnego...

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej