artykuł nr 1

P O S T A N O W I E N I E NR 5/2024

P O S T A N O W I E N I E NR 5/2024 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.06.2024r. w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Dostępne podkategorie:
Rok 2024