artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2024r.